MSC Cruises en Fincantieri bestuderen haalbaarheid cruiseschepen op waterstof

MSC Cruises, de Fincantieri-scheepsbouwgroep en het energiebedrijf Snam starten een haalbaarheidsonderzoek dat uiteindelijk moet resulteren in de bouw van het eerste cruiseschip aangedreven door waterstof. In een eerste fase die loopt tot de zomer van 2022 zullen de drie bedrijven de belangrijkste factoren bestuderen die verband houden met de ontwikkeling van zeegaande cruiseschepen op waterstof. Deze omvatten het inrichten van scheepsruimten voor H2-technologieën en brandstofcellen, de technische parameters van de systemen aan boord, het berekenen van de potentiële besparingen op de uitstoot van broeikasgassen en een technische en economische analyse van de waterstofvoorziening en -infrastructuur.

Groene waterstof kan worden geproduceerd zonder fossiele brandstoffen, waarbij hernieuwbare energie wordt aangewend om water te splitsen in een proces dat elektrolyse wordt genoemd. Dit gebeurt volledig emissievrij waarbij alleen waterdamp en warmte worden uitgestoten. Groene waterstof heeft dan ook een groot potentieel om bij te dragen om op termijn de netto-nulemissie in de scheepvaart te halen. Op dit ogenblik is de maritieme sector verantwoordelijk voor circa 3 procent van de wereldwijde CO²-uitstoot.

Pierfrancesco Vago: “Vandaag blijven de productieniveaus laag en is waterstofbrandstof nog lang niet op grote schaal beschikbaar. Met dit project nemen we het voortouw om deze veelbelovende technologie naar onze vloot en de industrie te brengen en tegelijkertijd het sterkst mogelijke signaal naar de markt te sturen over hoe serieus we onze milieuverplichtingen nemen. Naarmate we vorderen met de ontwikkeling van de vereiste maritieme technologie zullen we ook zien dat energieleveranciers kennis nemen en de productie opvoeren om dit te ontsluiten en dat regeringen en de publieke sector ingrijpen om de nodige ondersteuning te bieden voor een project dat van cruciaal belang is voor het koolstofarm maken van cruises en scheepvaart.”

Klik hier voor meer nieuws