Costa Group bereidt decarbonisering voor

De Costa Group heeft een nieuwe afdeling opgericht binnen de Carnival Maritime-eenheid in Hamburg die de decarbonisering van de vloot moet voorbereiden. De cel bundelt de wetenschappelijke en technische expertise van de hele groep om zich te concentreren op het doel van nulemissiecruises voor Costa en AIDA Cruises.

De nieuw opgerichte afdeling zal verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen en implementeren van de strategie om de ambities voor het koolstofvrij maken van de Costa- en AIDA-vloten tegen 2050 te realiseren. De inspanning zal sterk gericht zijn op onderzoek en ontwikkeling, energiebeheer en data-analyse om de routekaart uit te tekenen die zal leiden tot emissievrije scheepsactiviteiten.

De eerste prioriteit van de afdeling wordt het verder verbeteren van de milieuprestaties van de bestaande vloot, in synergie met de duurzaamheidsafdelingen van de merken Costa en AIDA. De unit zal met name nieuwe technologieën bestuderen en testen, zoals batterijen, brandstofcellen, zonne- en windenergie, om de beschikbaarheid ervan te versnellen.

Met partners wordt momenteel de volgende generatie uitlaatgasreinigingssystemen ontwikkeld om lagere emissieniveaus mogelijk te maken. Op termijn zullen ontwikkelingen in de toepassing van alternatieve brandstoffen op grote schaal, waaronder biobrandstoffen (vloeibaar biogas en biodiesel), methanol, ammoniak en waterstofbrandstoffen, de schepen in staat stellen flexibel te zijn in het gebruik van koolstofarme energie. Er worden oplossingen ontworpen om te voldoen aan de eisen voor nieuwbouwschepen, maar ook voor de huidige vloot, voor de opslag en het gebruik van een nieuwe generatie brandstoffen.

“Het aanpakken van de klimaatverandering vereist een grote inspanning en toewijding. We zijn van mening dat de oprichting van onze nieuwe toegewijde taskforce een belangrijke troef is om de ontwikkeling van nieuwe concepten te versnellen die ons ertoe kunnen brengen om tegen 2050 CO2-neutrale operaties te bereiken”, aldus Michael Thamm, CEO Costa Group en Carnival Asia. “Om deze uitdaging aan te gaan, zijn we van plan om samenwerkingen en partnerschappen op te bouwen met andere spelers in de waardeketen om onze pioniersrol binnen de cruise-industrie voort te zetten. We zullen ook nauw blijven samenwerken met regeringen om ervoor te zorgen dat Europa het voortouw kan nemen naar duurzaam cruisen”.

In de loop der jaren heeft Costa Group een voortrekkersrol gespeeld in duurzame innovatie voor de cruise-industrie door nieuwe geavanceerde technologieën te introduceren aan boord van haar bestaande en nieuwe schepen. Het bedrijf was het eerste dat LNG-voortstuwing introduceerde, de meest geavanceerde brandstoftechnologie die beschikbaar is om emissies te verminderen. Op dit ogenblik varen binnen de groep al vier schepen op vloeibaar aardgas. Bovendien is het merendeel van de schepen uitgerust met walstroomcapaciteiten om emissievrij te verblijven in de havens, waar deze technologie beschikbaar is.

De Costa Group installeert momenteel het grootste opslagsysteem voor lithium-ionbatterijen op de AIDAprima. Daarnaast worden brandstofcellen op waterstof op basis van methanol geïnstalleerd op de AIDAnova om deze zomer de eerste tests uit te voeren. Met Ecospray, het in Italië gevestigde bedrijf waarvan Costa aandeelhouder is, werkt de Costa Group ook aan experimentele projecten rond koolstofopvang.

© foto Costa Cruises

Klik hier voor meer nieuws