Cruisedivisie MSC Group en Gasum werken samen op het vlak van LNG en hernieuwbare e-LNG

De cruisedivisie van de MSC Group en Gasum hebben een langetermijnovereenkomst getekend voor de levering van LNG voor het nieuwe vlaggenschip MSC Euribia, evenals een intentieverklaring met als doel samen te werken aan de levering van synthetische e-LNG gemaakt van hernieuwbare energie.  Het akkoord past in de strategie van de cruisedivisie om een netto-nul uitstoot van broeikasgassen van haar maritieme activiteiten te bereiken tegen 2050.

MSC Cruises en het Scandinavische energiebedrijf Gasum hebben een intentieverklaring (Letter of Intent) getekend voor een baanbrekende samenwerking die erop gericht is MSC toegang te geven tot vloeibaar synthetisch gas of e-LNG, dat wordt geproduceerd op basis van waterstof, dat ontstaat door hydrolyse met hernieuwbare energie en afgevangen CO². Gasum en MSC Cruises ontwikkelen samen een werkbare roadmap voor het terugdringen van de uitstoot van de cruise-activiteiten met grote volumes van enkele duizenden tonnen e-LNG vanaf 2026.

De bedrijven tekenden ook een langetermijnovereenkomst voor de levering van vloeibaar aardgas aan MSC’s nieuwe vlaggenschip MSC Euribia. Met deze overeenkomst ondersteunt Gasum MSC Cruises in het terugdringen van emissies door het onmiddellijke gebruik van vloeibaar aardgas. Het gebruik van LNG verwijdert bijna alle zwaveloxide- en deeltjesemissies, vermindert de uitstoot van stikstofoxide aanzienlijk en verlaagt de uitstoot van broeikasgassen. Bovendien kan MSC Cruises dankzij de LNG-technologie aan boord op elk moment overschakelen op volledig hernieuwbaar vloeibaar biogas (bio-LNG) of synthetisch gas (e-LNG) om broeikasgasemissiereducties tot 100 procent te bereiken.

MSC Euribia toonde onlangs aan dat emissieneutraal cruisen vandaag al mogelijk is door te varen met de allereerste netto nul broeikasgasuitstoot cruisereis die profiteerde van de uitstootvermindering door vloeibaar biogas ingekocht bij Gasum. Het schip reisde vier dagen lang van Saint-Nazaire naar Kopenhagen en maakte gebruik van bio-LNG, de meest milieuefficiënte methode om de voordelen van hernieuwbaar biogas te benutten.  MSC Cruises kocht meer dan 400 ton bio-LNG van Gasum om haar engagement te tonen voor de inzet van drop-in hernieuwbare brandstoffen en energietransitie-maatregelen voor de baanbrekende netto-nul gasuitstootreis.  De cruisemaatschappij is de eerste exploitant van oceaancruises die bio-LNG koopt als brandstofbron die een aanzienlijke vermindering van de uitstoot gedurende de hele levenscyclus mogelijk maakt.

Decarbonisatie-inspanningen

Linden Coppell, Vice President Sustainability and ESG bij MSC Cruises: “We zijn verheugd om samen te werken met Gasum op onze reis naar netto-nul uitstoot van broeikasgassen. Het veiligstellen van een betrouwbare aanvoer van LNG en e-LNG is van cruciaal belang voor onze decarbonisatie-inspanningen. De LOI en langetermijnovereenkomst die we hebben aangekondigd zijn belangrijke stappen op die reis. Door samen te werken met Gasum krijgen we toegang tot nieuwe en schone brandstoffen die nodig zijn om net-zero varen werkelijkheid te maken. We hebben meer leveranciers zoals Gasum nodig om onze industrie te ondersteunen met haar milieudoelstellingen. Wij staan klaar om meer van deze nieuwe brandstoffen te kopen.”

Mika Wiljanen, CEO van Gasum: “Als leverancier van alternatieve brandstoffen die zich toelegt op de energietransitie is Gasum er trots op MSC Cruises, een belangrijke maritieme speler, te kunnen ondersteunen in haar streven om de ecologische voetafdruk van haar activiteiten te verbeteren. Tegelijkertijd steunt MSC Cruises de ontwikkeling van de meest veelbelovende alternatieve brandstof door aan te tonen dat er vraag naar is. Deze LOI voor e-LNG is een mijlpaal voor de scheepvaartindustrie omdat ze aantoont dat e-LNG binnen korte tijd beschikbaar zal zijn voor de maritieme transportsector. We zijn ook erg blij met de LNG-leveringsovereenkomst voor de lange termijn, die volgens ons het begin is van een langdurige samenwerking.”

© foto’s MSC Cruises

Klik hier voor meer nieuws