Kapitein Bas van Dreumel: “Holland America Line legt de lat op milieuvlak heel hoog.”

De Rotterdam en de schepen van de Pinnacle Class van Holland America Line voldoen aan alle vereisten om ook in 2026 de Noorse fjorden te bezoeken. Dat zegt kapitein Bas van Dreumel naar aanleiding van de nieuwe milieunormen die Noorwegen wil invoeren. Volgens de master van de Rotterdam zijn Holland America Line en de Carnival Corporation op milieuvlak een ‘leader in the industry’ en probeert het cruiseconcern zo groen mogelijk te varen om zijn ecologische voetafdruk te minimaliseren.

We hadden aan boord van de Rotterdam van Holland America Line een gesprek met kapitein Bas van Dreumel over de inspanningen van de rederij op het vlak van milieu en duurzaamheid en in het bijzonder de plannen van Noorwegen om de milieunormen in de historische fjorden in de toekomst bij te stellen. De kapitein benadrukt dat de schepen van de Pinnacle Class (Koningsdam, Nieuw Statendam en Rotterdam) helemaal klaar zijn om ook na 2025 de fjorden te kunnen bezoeken.

Hij geeft wel toe dat Noorwegen nog een stap verder wil gaan dan wat in Europa is afgesproken om de historische fjorden uitstootvrij te maken. Dit moet echter nog worden vastgelegd én goedgekeurd in de Europese wetgeving. Van Dreumel betwijfelt of dit op korte termijn gebeurt. “Noorwegen heeft nieuwe voorstellen op tafel gelegd, maar daarover is op Europees vlak nog niks beslist. Deze nieuwe normen betekenen dat de schepen op batterijen de fjorden moeten binnenvaren. Dat is vandaag niet haalbaar. Dan komen wij gewoonweg niet meer in Noorwegen. Op dit ogenblik voldoet Holland America Line aan de normen en waarden die uitgezet zijn in de Europese wetgeving en we kijken uit naar een positieve toekomst waarin we bijdragen tot een minimum carbon footprint.”

Alternatieve brandstoffen

De verantwoordelijken aan boord van de Rotterdam wijzen erop dat in de Noorse voorstellen ook sprake is van ammoniak, waterstof en biogas. Deze alternatieve brandstoffen zijn volop in ontwikkeling en bijgevolg nog niet op grote schaal voorhanden. Voor de productie van waterstof is bovendien heel veel energie nodig. Er is onvoldoende groene energie om die waterstof te produceren. Volgens de officieren zal de echte doorbraak er pas komen als waterstof kan worden opgewekt met een andere technologie die minder elektrische energie vereist dan vandaag het geval is. Daarnaast wijzen ze op de economische gevolgen van de Noorse plannen. Binnen Noorwegen vrezen bepaalde instanties dat het bannen van de cruiseschepen zal leiden tot een ontvolking van bepaalde kustplaatsen die vandaag helemaal zijn afgestemd op het toerisme.

“De rederijen hebben een heel duidelijk decarboniseringsplan. Dat houdt in dat je energie moet besparen. Wij zijn constant bezig met energiebesparende maatregelen door onze machinerie te optimaliseren. Daarnaast wordt gekeken naar alternatieve brandstoffen. Daar is de maatschappij continu mee bezig in samenspraak met de regeringen”, gaat van Dreumel verder. “Het is het doel van iedere rederij en ook aan de wal om fossiele brandstoffen te elimineren, maar de technologie is er nog niet. LNG heeft heel wat meer opslagcapaciteit nodig dan fossiele brandstof. Dat is een groot probleem. Ook levert vloeibaar aardgas minder vermogen op. Er kan nog steeds niet gemanoeuvreerd worden op LNG vanwege het feit dat de motoren niet voldoende vermogen hebben.”

Holland America Line experimenteert ook met biofuels. Er was vorig jaar onder meer een test aan boord van de Volendam in Rotterdam. Die proef was succesvol. Nog meer testen zijn evenwel nodig om na te gaan wat de langere termijneffecten voor de motoren zijn bij het gebruik van deze brandstoffen. Ook wijst de kapitein erop dat er bij veel alternatieve energiebronnen die vandaag naar voren worden geschoven een probleem is met het restafval.

Van Dreumel: “De schoonste energiebron die in de jaren ’60 werd geïnstalleerd op de NS Savannah was nucleaire energie, maar er moest een oplossing worden gevonden voor het afval. (nvdr: Savannah was het eerste vracht- en passagiersschip dat door kernenergie werd aangedreven.) Ook waterstof heeft cellen nodig. Hetzelfde zien we met de elektrische auto waarbij mensen het afvalproduct vergeten. Elektrische batterijen gaan niet levenslang mee. Het afvalproduct is nog steeds schadelijk, dus is het in principe geen schoon product. We krijgen nu een periode waarin we denken groen te zijn, maar de landfills worden gevuld met afvalstoffen. De mogelijkheid om die af te breken en te recycleren is de groot vraag.”

Energie-index verbeteren

Holland America Line legt de lat op milieuvlak heel hoog en met elk nieuw schip gebeuren er upgrades om de uitstoot verder te beperken en de energie-index te verbeteren. Van Dreumel noemt de rederij een ‘leader in de industry’ die probeert zo groen mogelijk te varen om de ecologische voetafdruk te minimaliseren. De Rotterdam VII gebruikt op vol vermogen bijvoorbeeld evenveel brandstof als zijn voorganger, maar is wel veel zwaarder en groter en vervoert bijna dubbel zoveel passagiers.

Ook wordt voor elke cruise exact bekeken hoe het brandstofverbruik kan worden geoptimaliseerd. “Voor elke afvaart zitten de hoteldienst, de nautische en de technische dienst samen om de route nauwgezet te plannen met het oog op het brandstofverbruik. We houden daarbij eveneens rekening met het weerbeeld en de stromingen. Op de oversteek vanuit New York naar Rotterdam zaten we op die manier onlangs 135 ton onder het budget door gewoon economischer te varen, gebruik te maken van de stromingen en na het vertrek vanuit New York een zuidelijkere koers te kiezen en de golf- en oceaanstromen te benutten. Zo hadden we toch wel 3 knopen met ons mee. Dit reduceert het brandstofverbruik. Verder berekent het hoofdkantoor alle vaarschema’s op basis van de meest economische snelheid. Het is ontzettend belangrijk dat we de oceanen en de planeet voor de volgende generatie passagiers en zeevarenden kunnen waarborgen en een product afleveren dat sustainable is voor de toekomst.”

Alle schepen van de maatschappij beschikken verder over scrubbers die de uitlaatgassen ‘wassen’ vooraleer ze in de lucht worden gestoten. De uitstoot van stikstof wordt bijgehouden en de resultaten worden doorgestuurd naar de Noorse overheid. De Rotterdam VII beschikt ook over de meest uitgebreide warmteterugwinningsinstallatie. Elke restwarmte wordt opgevangen om het totale energieplaatje te doen dalen. Alle afval wordt verwerkt of gerecycleerd en zelfs de druk op het water wordt geregeld om voldoende water te leveren maar tegelijk verspilling tegen te gaan, legt de master uit.

De schepen varen bovendien op twee types van brandstoffen waarbij ze in volle zee traditionele scheepsdiesel gebruiken, maar bij het naderen van de havens overschakelen op laagzwavelige brandstoffen. Dat betekent concreet dat een schip als de Rotterdam zo’n 3,5 uur vooraleer het de haven nadert, de switch maakt zodat de motoren en leidingen op tijd zijn ontdaan van zwavel.

Kapitein van Dreumel benadrukt dat deze regels heel streng zijn: “Wij zijn continu in compliance. Mocht er iets mis zijn met de brandstof en er teveel zwavel wordt vastgesteld, dan kan ik in iedere haven worden gearresteerd. Wij volgen bijgevolg de normen heel, heel nauw op. Ik durf zelfs te zeggen dat de nieuwste schepen van Holland America Line zoals de Rotterdam VII vandaag vooruitlopen op Noorwegen. Dit schip is ook helemaal klaar om aan te sluiten op walstroom, maar diverse havens hebben nog niet de noodzakelijke faciliteiten.”

Vorig jaar schakelde de Rotterdam in Bergen en Kristiansand al over op walstroom. Deze zomer komt daar onder meer Ālesund bij. Ook Flåm is volop de installatie aan het voorbereiden om de emissies in de fjord omlaag te halen.

Kapitein Bas van Dreumel is dan ook duidelijk in zijn conclusie: “De Rotterdam VII wil een voorbeeld zijn voor de toekomst, niet alleen op het vlak van brandstofverbruik, maar ook voor de vermindering van de afvalproductie en voedselverspilling. Wij willen een product afleveren dat tegemoet komt aan de wensen van de gasten, maar dat ook voldoet aan de normen, waarden en regelgeving.”

© foto’s Holland America Line en ParezCruiseCommunications

Klik hier voor meer nieuws