Copyright Patrick Parez Communications

Alle redactionele teksten en reportages op de website ParezCruiseCommuncations zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Patrick Parez Communications. Gedeeltelijke of volledige overname of verspreiding in print of digitaal is verboden zonder bronvermelding of expliciete schriftelijke toestemming.

Tenzij anders vermeld zijn alle fotomateriaal en technische gegevens op ParezCruiseCommunications eigen nieuwsgaring of werden te goeder trouw verzameld op de corporate websites van de betrokken cruiserederijen. PCC kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onnauwkeurigheden. Geleend fotomateriaal van de rederijen is vrij voor gebruik voor journalistieke doeleinden.

PCC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige inhoud of prijswijzigingen in nieuwsberichten, nieuwsbrieven en e-mailberichten. Elke prijsvermelding is louter indicatief, tenzij die deel uitmaakt van een door derden aangeboden promotie of advertentie.

Hoewel alle zorg wordt besteed aan de veiligheid van de site en de mailings, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor daarbij overgebrachte virussen.